Regulamin

Regulamin w wersji 1.19.7, obowiązujący od 26/08/2021 r.

Firma Maxent Ltd. podlega regulacjom Maltańskiego Urzędu ds. Hazardu i otrzymała na Malcie licencję o numerze MGA/B2C/210/2011 udzieloną 1 sierpnia 2018 r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zezwoleń na gry hazardowe (L.N. 243 z 2018 r.); zwana dalej „Maxent Limited” lub „Slotty Vegas”; Maxent Ltd. jest należycie zarejestrowaną firmą na Malcie o numerze rejestracyjnym C-47261 z siedzibą pod adresem JPR Buildings, Level 2, Triq Taz-Zwejt, San Gwann, SGN3000, Malta;

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług wraz z wszelkimi innymi dodatkowymi zasadami i warunkami, które zostaną opublikowane na stronie slottyvegas.com/ i wszelkich domenach lub subdomenach lub które odnoszą się konkretnie do jakiegokolwiek wydarzenia, gry, oprogramowania lub turnieju i je regulują, stanowią prawnie wiążącą umowę między Maxent Limited a Państwem, graczem („Warunki Świadczenia Usług”).

Korzystanie z tej strony internetowej jest tożsame z wyrażeniem zgody na następujące warunki i ich akceptacją.

Ogólne

1.1

Korzystanie ze strony Maxent Ltd., https://slottyvegas.com/, a także wszystkich domen i subdomen marki Slotty Vegas i informacji, materiałów i linków, jakie ona zawiera, jest dozwolone wyłącznie na warunkach określonych poniżej, zwanych dalej „Warunkami” lub „Regulaminem”, które stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a MAXENT Ltd. dotyczącego korzystania ze Strony.

1.2

Niniejszy Regulamin zacznie obowiązywać po rejestracji użytkownika w firmie i będą oficjalnym źródłem odniesienia w przypadku jakichkolwiek problemów/sporów związanych z korzystaniem z naszych usług lub oprogramowania.

1.3

Maxent Limited niniejszym zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodania, zakończenia, zmiany i/lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu o dowolne warunki, jakie uzna za właściwe. Wszelkie takie zmiany zostaną uznane za skuteczne, jak tylko zostaną zaakceptowane przez organy regulacyjne i opublikowane na stronie, a kontynuacja korzystania z usług na stronie po tym dniu będzie oznaczać, iż Gracz/Właściciel Konta je zaakceptował. Maxent Limited nie ma obowiązku sprawdzania, czy wszyscy gracze korzystają z Usługi i/lub Oprogramowania zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami niniejszego Regulaminu.

1.4

Wersja opublikowana w witrynach Maxent Limited jest wersją efektywną i tą, której użytkownicy powinni używać jako odniesienia. Powiadomienie o modyfikacji z datą wejścia w życie zostanie opublikowane na stronie internetowej, a gracz zostanie poproszony o ponowne potwierdzenie. Gracze są zobowiązani do poinformowania się o Zasadach i Zasadach, Zasadach Gry i Polityce Poufności niniejszej Umowy, a także o zapoznaniu się z modyfikacjami, które wpływają lub wpływają na gracza.

1.5

Maxent Limited zaleca regularne odwiedzanie strony z Regulaminem, Zasadami Gry i Polityką Poufności niniejszej Umowy lub po każdym powiadomieniu o zmianach opublikowanym na Stronie Internetowej.

1.6

Kontynuując korzystanie ze Strony Internetowej, Usługi lub Oprogramowania oferowanego przez firmę Maxent Limited, lub z jej innych stron, wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie Regulaminu, Zasad Gry i Polityki Poufności niniejszej Umowy, a także ich najnowszych zmian niezależnie od tego, czy o nich wiecie, czy nie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na te zmiany, powinniście natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej, Usługi lub Oprogramowania oferowanego przez firmę Maxent Limited lub z jej innych stron.

1.7

Niniejszy Regulamin podlega prawu Malty. Zgadzacie się Państwo, że o ile nie zaznaczono inaczej, gry są organizowane na Malcie, a Państwa udział w nich odbywa się na wyżej wymienionym terytorium.

Terminologia

Poniższe słowa i określenia należy interpretować w następujący sposób, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej:

2.1

„Maxent Limited” oznacza system gier online Maxent Limited, wszystkie związane z nim usługi i oferty gier oraz wymienione na stronie https://slottyvegas.com/(„Slotty Vegas”, „Strona”, „Strona Internetowa” lub „Kasyno”), w tym między innymi Gry Kasynowe;

2.2

„Gracz”, „Użytkownik”, „Właściciel Konta”, Państwo, „Subskrybent” oznacza konto osobiste otwarte przez osobę fizyczną i prowadzone przez Maxent Limited.

2.3

„Waluta”, „Waluta Użytkownika”, „Jednostka Walutowa” lub „Odpowiednia Waluta” oznaczają pojedynczą jednostkę waluty wybraną przez osobę fizyczną w momencie otwarcia Konta Użytkownika.

2.4

„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie licencjonowane przez nas, w tym wszystkie programy i bazy danych oraz wszelkie inne pochodne treści.

2.5

„Login i hasło” oznaczają login i hasło wybrane przez Użytkownika podczas rejestracji w Maxent Limited i/lub zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą funkcji „Zapomniałem hasła” dostępnej na stronie.

2.6

„My, Nas”, Slotty Vegas, „Strona”, „Strona Internetowa” lub „Kasyno” oznaczają Maxent Limited.

2.7

„Strona” oznacza stronę https://slottyvegas.com/ oraz wszystkie inne domeny i subdomeny z nią związane oraz dostępne poprzez linki lub inne ścieżki dostępu.

2.8

„Klient Zweryfikowany procedurą KYC” zostanie zdefiniowany jako klient, który dostarczy odpowiednie dokumenty do Slotty Vegas, które zostały zweryfikowane jako prawdziwe i ważne kopie oryginałów.

2.9

„Urząd Regulacyjny” oznacza Malta Gaming Authority (MGA) http://www.mga.org.mt.

2.10

Odniesienia do „Gry” w niniejszym Regulaminie oznaczają każdą działalność związaną z grami oferowaną przez firmę Maxent Limited na jej Stronie z korzyścią dla Użytkowników i zatwierdzoną przez Urząd Regulacyjny.

2.11

„Polityka Prywatności” oznacza naszą politykę prywatności dostępną w zakładce Polityka Prywatności.

Opis usług

3.1

Poprzez swoją sieć Stron Maxent Limited może zapewnić Państwu dostęp do swoich Usług. Usługi, w tym wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i/lub dodanie jakichkolwiek nowych Stron, podlegają niniejszym Warunkom Świadczenia Usług oraz wszelkim umowom licencyjnym, kodeksom postępowania lub opublikowanym zasadom, instrukcjom lub wytycznym dotyczącym konkretnej Usługi i wszelkiego związanego z nią oprogramowania i materiałów (w stosownych przypadkach, Umowa licencyjna).

3.2

Grając na stronie Slotty Vegas, otrzymujecie Państwo osobistą niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na korzystanie z Oprogramowania, aby grać zgodnie z niniejszym Regulaminem, m.in. zgodnie z zapisami niniejszego artykułu.

3.3

Slotty Vegas udziela właścicielom kont tylko osobistego prawa do korzystania z Oprogramowania; Usługa jest prawem, które jest przyznane osobiście użytkownikom do grania w gry losowe w Internecie. Prawo to przysługuje użytkownikom w celach osobistych, a nie komercyjnych.

Akceptacja Usługi

4.1

Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem przed skorzystaniem z tej Strony. Otwarcie konta w Slotty Vegas jest potwierdzeniem, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie Regulaminu.

4.2

Wersja angielska niniejszego Regulaminu zastępuje wszystkie inne wersje w przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności.

4.3

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do zmiany Stron, Usług i Oprogramowania i/lub zmiany wymagań specyfikacji systemu niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

4.4

Użytkownik zgadza się, że Slotty Vegas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie systemu, problemy z połączeniem lub utratę łączności między użytkownikiem a kasynem, które mogą mieć wpływ na rozgrywkę.

4.5

Grając na tej Stronie, użytkownik potwierdza, że grając w gry losowe przy pomocy Usługi i/lub Oprogramowania, ponosi on ryzyko utraty pieniędzy. Wyłączną odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku korzystania z konta użytkownika ponosi Użytkownik;

4.6

Użytkownik nie podejmie żadnych działań ani nie podejmie żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji Slotty Vegas, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi i / lub Oprogramowania odbywa się według jego wyłącznego uznania i ryzyka;

4.7

Użytkownik oświadcza, że nie będzie próbował naruszać ani wypaczać w żaden sposób środków bezpieczeństwa Slotty Vegas. W przypadku wątpliwości Slotty Vegas odnośnie przestrzegania niniejszej klauzuli Maxent Limited zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zablokowania konta użytkownika.

4.8

W przypadku gier kasynowych Właściciel Konta akceptuje i zgadza się, że prawdziwy generator liczb losowych („TRNG”) określa wynik każdej gry. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności wynik wyświetlany na serwerze gier będzie rozstrzygającym wynikiem gry.

4.9

Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin podlega prawu Malty i zgodnie z nim będzie interpretowany, a użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów Malty.

4.10

Użytkownik niniejszym zgadza się w pełni zwolnić nas, naszych dyrektorów, pracowników, partnerów i dostawców usług z odpowiedzialności za wszelkie koszty, wydatki, straty, szkody, roszczenia i zobowiązania, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze Strony lub udziałem w Grach.

4.11

Jako nasz Użytkownik, oświadczacie Państwo, że nie znacie ani nie jesteście świadomi wyniku wydarzenia w momencie obstawiania danego zakładu.

4.12

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia gry podczas wydarzenia z powodu nieudanej transmisji lub problemów technicznych lub w przypadku podejrzenia oszustwa.

4.13

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w pisowni, transmisji i/lub ocenie.

4.14

Maxent Limited zastrzega sobie również prawo do anulowania lub usunięcia oferowanych gier z przyczyn lub błędów technicznych.

Warunki świadczenia usług

5.1

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do zawieszenia żądania wypłaty w oczekiwaniu na weryfikację tożsamości Użytkownika, wieku i lokalizacji Posiadacza Konta.

5.2

Subskrybent domyślnie wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi na Malcie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do momentu zakończenia prowadzenia konta w celu korzystania z usług oferowanych przez Slotty Vegas.

5.3

Właściciel konta potwierdza, że wszystkie informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym przesłanym do Slotty Vegas są prawdziwe, dokładne i kompletne. Właściciel konta potwierdza również, że imię i nazwisko, pod którym zostało otwarte konto w Kasynie, odpowiada również imieniu/imionom i nazwisku pojawiającym się w dowolnej metodzie płatności stosowanej do wpłat i wypłat zysków. Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do anulowania umowy użytkownika, jeśli którakolwiek z informacji dostarczonych do Slotty Vegas okaże się niedokładna lub niekompletna. Obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne poinformowanie nas o wszelkich zmianach jego danych osobowych.

5.4

Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi ani Oprogramowania do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuczciwych działań, ani do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuczciwych transakcji (m.in. prania brudnych pieniędzy), zgodnie z prawem wszystkich jurysdykcji sprawujących władzę nad użytkownikiem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła funduszy wykorzystywanego przez Użytkownika zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zablokowania konta (kont) Klienta.

5.5

Wszelkie reklamacje związane z aktywnością na Państwa koncie przez osobę trzecią nie zostaną uznane przez Slotty Vegas, ponieważ zabronione jest umożliwienie stronom trzecim korzystania z konta użytkownika.

5.6

We wszystkich przypadkach, na jednego Klienta, gospodarstwo domowe, adres, komputer i adres IP można zarejestrować i korzystać tylko z jednego konta Slotty Vegas. Slotty Vegas może ustalić i ustali, czy wiele kont nie jest powiązanych z jedną osobą.

5.7

Slotty Vegas przez cały czas będzie prowadzić bezpieczny rejestr wszystkich zarejestrowanych użytkowników i zapewni bezpieczeństwo wszystkich Kont Użytkowników.

5.8

Gdy suma wpłat użytkownika osiągnie 2000 EUR lub równowartość tej kwoty, Slotty Vegas zawiesi konto użytkownika i poprosi o przesłanie dokumentów w celu weryfikacji konta. To wymaganie nie będzie obowiązywać, jeśli konto użytkownika zostało już zweryfikowane wcześniej.

5.9

Gdy suma wpłat użytkownika osiągnie 2000 EUR lub równowartość tej kwoty, Slotty Vegas zawiesi konto użytkownika i poprosi o przesłanie dokumentów w celu weryfikacji źródła dochodu.

5.10

Gdy suma wpłat użytkownika osiągnie 50000 EUR lub równowartość tej kwoty, Slotty Vegas zawiesi konto użytkownika i poprosi o przesłanie dokumentów w celu weryfikacji Źródła Bogactwa.

5.11

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie zadowalającego dowodu tożsamości (takiego jak kopia dowodu osobistego, paszportu lub dowolnej użytej karty płatniczej) oraz dowód adresu (aktualny rachunek za media lub wyciąg bankowy). Niedostarczenie takiej dokumentacji może spowodować zawieszenie lub zamknięcie Państwa konta.

5.12

Użytkownik musi osobiście wypełnić formularz rejestracyjny dostarczony przez Slotty Vegas w punkcie rejestracji, który zawiera co najmniej następujące informacje:

 • Potwierdzenie, że użytkownik przekroczył granicę wiekową dopuszczającą go do udziału w grach hazardowych w swoim kraju;
 • Dane identyfikacyjne użytkownika, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i numer telefonu
 • Miejsce zamieszkania użytkownika

5.13

Na żądanie, użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu, że dane konta są prawidłowe, i dostarczenia do Slotty Vegas:

 • Kopii dowodu osobistego i/lub paszportu z imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia;
 • Potwierdzenia adresu przez dostarczenie kopii rachunku za usługi komunalne nie starszego niż 3 miesiące;

5.14

Aby sfinalizować proces weryfikacji, kasyno może zadzwonić pod zarejestrowany numer telefonu podany przez gracza w momencie rejestracji. Konto może zostać zamknięte, jeśli wprowadzony zostanie numer nieprawidłowy lub należący do osoby trzeciej. Slotty Vegas może poprosić o zaświadczenie o dochodach oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów odnoszących się do źródła funduszy i źródła majątku na potwierdzenie. Odbywa się to zgodnie z dyrektywami regulacyjnymi i unijnymi. Niedostarczenie żądanych informacji może skutkować zawieszeniem i potencjalnym zamknięciem konta.

5.15

Jeśli użytkownik nie będzie zadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji przez Slotty Vegas, kolejna reklamacja może zostać przesłana bezpośrednio do odpowiednich organów regulacyjnych lub zarejestrowanego podmiotu ds. rozstrzygania sporów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w dziale Reklamacje i Spory.

5.16

Maskowanie adresu IP lub lokalizacji jest niedozwolone, a my zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wszelkich kont i unieważnienia wszelkich zakładów, premii i wygranych, jeśli konto zostało utworzone lub wykorzystane za pomocą technologii maskowania IP lub geolokalizacji, w tym między innymi VPN, VPS, serwerów proxy i centrów danych.

5.17

Korzystanie z VPN (Virtual Private Network), VPS (Virtual Private Server), serwerów proxy i połączeń za pośrednictwem centrów danych jest surowo zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wszelkich kont i unieważnienia wszelkich zakładów, premii i wygranych, jeśli konto zostało utworzone lub zostało użyte przy użyciu któregokolwiek z wyżej wymienionych narzędzi.

5.18

Obecnie z różnych powodów handlowych lub prawnych nie zezwalamy na otwieranie i używanie kont przez Klientów z określonych jurysdykcji. Lista ta obejmuje obecnie między innymi następujące kraje: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Antarktyda, Australia, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgia, Botswana, Burkina Faso, Czad, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Egipt, Etiopia, Francja, Francuskie Terytoria Południowe, Gabon, Gambia, Ghana, Gujana Francuska, Haiti, Hiszpania, Hongkong, Iran, Islamska Republika Iraku, Jamajka, Jemen, Jordania, Kambodża, Kajmany, Kenia, Komory, Kongo (Zair), Korea Północna, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Liberia, Libia, Martynika, Mauritius, Monako, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Okupowane Terytorium Palestyny, Pakistan, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Polinezja Francuska, Portugalia, Saint Martin (część francuska), Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa Amerykańskie, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Syria, Togo, Trynidad i Tobago, Tunezja, Uganda, Wielka Brytania, Vanuatu, Węgry, Włochy, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Dziewicze, Wyspy Kokosowe (Keelinga), Wyspy Marshalla, Zimbabwe. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia kont zarejestrowanych przez użytkowników rezydujących w powyższych krajach.

5.19

Użytkownicy posiadający adresy IP pochodzące z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie nie mogą grać w żadne tytuły NetEnt. Jeśli okaże się, że uzyskali oni dostęp do tytułów NetEnt, wszystkie ich zakłady na gry NetEnt zostaną unieważnione i utracą oni wszelkie wygrane, a poniesione przez nich koszty nie zostaną im zwrócone.

Konta użytkowników i bezpieczeństwo kont

6.1

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dowolnej lub wszystkich nazw ekranowych użytkownika i/lub nazw użytkowników, zarówno przed, w trakcie, jak i po ich wydaniu lub zatwierdzeniu.

6.2

Konta na prawdziwe pieniądze w Slotty Vegas są przyznawane tylko osobom, które ukończyły 18 lat.

6.3

Otwarcie konta na prawdziwe pieniądze, a także dokonywanie transakcji na prawdziwe pieniądze w Slotty Vegas jest zabronione dla mieszkańców niektórych krajów, w których przepisy zabraniają otwierania tych kont. Obowiązkiem użytkowników jest wiedzieć, czy otwarcie konta Slotty Vegas jest dozwolone w obrębie ich jurysdykcji. Wszelkie zdeponowane środki lub pieniądze wygrane przez takie osoby przepadają.

6.4

Państwa konto jest osobiste i nie można udostępniać danych konta ani korzystać z konta innej osoby w żadnym momencie. Przenoszenie środków z jednego konta na drugie jest kategorycznie zabronione.

6.5

Państwa obowiązkiem jest zachowanie poufności danych, takich jak login, nazwa użytkownika i hasło. Slotty Vegas Casino nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła Klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możecie Państwo ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, a Państwo ponosicie odpowiedzialność za straty poniesione przez Państwa lub osobę trzecią na Państwa koncie Slotty Vegas.

6.6

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do anulowania konta bez zwrotu pieniędzy, jeśli dowiemy się, że ujawniliście Państwo dane swojego konta i hasło stronie trzeciej.

6.7

Slotty Vegas w żadnym momencie podczas relacji z użytkownikiem nie jest odpowiedzialne za przechowywanie haseł i loginów użytkownika.

6.8

Każdy Posiadacz Konta jest uprawniony do zamknięcia swojego Konta i rozwiązania Umowy w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail do Maxent Limited na adres [email protected] i Maxent Limited odpowie w rozsądnym czasie. Pod warunkiem, że Właściciel Konta będzie odpowiedzialny za działalność na swoim Koncie do czasu jego zamknięcia przez Maxent Limited.

6.9

Maxent Limited ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę niezwłocznie po powiadomieniu (lub próbie powiadomienia) Właściciela Konta na adres e-mail podany firmie Maxent Limited.

6.10

Jeśli Maxent Limited anuluje konto gracza z powodu nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub nieuczciwych działań, saldo konta będzie niedokładne i zostanie uznane za utracone.

Nieaktywne i zamrożone konta

7.1

Jeśli Posiadacz Konta nie uzyska dostępu do swojego konta przez nieprzerwany okres 12 miesięcy kalendarzowych, jego konto zostanie uznane za nieaktywne.

7.2

Po 12 miesiącach nieprzerwanej bezczynności Slotty Vegas wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail z przypomnieniem na adres e-mail zapisany w profilu konta. Od tego momentu użytkownik będzie miał 30 dni na zalogowanie się na swoje konto w celu jego ponownej aktywacji. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie zarejestrowany żaden login, saldo zostanie pomniejszone o 5, począwszy od prawdziwych pieniędzy. Jeśli saldo jest mniejsze niż 5, cała kwota zostanie odjęta.

7.3

Slotty Vegas będzie wysyłać e-maile z przypomnieniem co miesiąc, a w przypadku braku aktywności będzie odliczać 5 co miesiąc, aż saldo wyniesie 0. Jeśli saldo będzie równe 0, dalsze opłaty nie będą miały zastosowania.

7.4

W przypadku, gdy konto jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy, a saldo konta wynosi 0, Slotty Vegas ma prawo zamknąć konto użytkownika.

7.5

Jeśli posiadacz Konta nie zaloguje się na swoje konto przez nieprzerwany okres 30 miesięcy kalendarzowych, jego konto zostanie uznane za Uśpione.

7.6

Po 30 miesiącach nieprzerwanej bezczynności Slotty Vegas wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail z przypomnieniem i spróbuje nawiązać kontakt telefoniczny za pomocą odpowiednich informacji zapisanych w profilu konta. Od tego momentu użytkownik będzie miał 30 dni na zalogowanie się na swoje konto w celu jego ponownej aktywacji i odebrania pozostałych środków. Jeżeli w tym 30-dniowym okresie nie zostanie zarejestrowane żadne logowanie, zgodnie z przepisami pozostałe saldo zostanie przekazane właściwemu organowi.

Ochrona danych

8.1

Slotty Vegas może przetwarzać dowolne dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym między innymi przetwarzać dane konta Klienta i płatności, prowadzić rejestr oraz weryfikację danych identyfikacyjnych i prowadzić dochodzenie w sprawie oszustwa. Informacje o graczach, takie jak dokumentacja KYC, statystyki rozgrywek oraz inne dane osobiste i dotyczące systemu będą przechowywane przez Maxent Limited przez czas nieokreślony.

8.2

Slotty Vegas może udostępniać dane osobowe Klienta dowolnemu pośrednikowi finansowemu (instytucjom przetwarzającym płatności), który może je wykorzystywać wyłącznie do celów określonych przez Slotty Vegas lub w inny sposób dozwolony przez Ustawę o ochronie danych (Rozdział 586 przepisów Malty).

8.3

Po uzyskaniu Państwa zgody, firma może przesłać każdemu Klientowi informacje o produktach i usługach, takich jak bezpośrednie biuletyny e-mail i/lub wszelkie inne specjalne oferty marketingowe i/lub reklamowe.

8.4

Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na rejestrowanie wszelkiego użytkowania strony internetowej, poczty elektronicznej i połączeń telefonicznych między nim a Maxent Limited. Nagrania te będą wyłączną własnością firmy i mogą być wykorzystane jako dowód w przypadku jakiegokolwiek sporu lub w celu poprawy obsługi Klienta.

8.5

Jeśli użytkownik wygra kwotę 10 000,00 [dziesięć tysięcy euro] lub więcej w wyniku korzystania z Oprogramowania lub Usługi, użytkownik udziela Maxent Limited upoważnienia do używania pseudonimu lub inicjałów użytkownika na dowolne potrzeby marketingowe i promocyjne.

8.6

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy istnieje obowiązek podjęcia zwiększonej należytej staranności wobec Klienta (procedura ECDD) wobec tych Klientów, którzy zostali sklasyfikowani jako osoby zajmujące eksponowane stanowisko politycznie (PEP). Państwa obowiązkiem jest poinformowanie nas o zmianie Państwa statusu PEP lub nie PEP, jeśli zmieni się on w dowolnym momencie w przyszłości.

Zobowiązania finansowe, Płatności, Wygrane

9.1

Konta graczy Slotty Vegas nie są oprocentowane.

9.2

Wszystkie płatności na Państwa konto i z Państwa konta muszą pochodzić ze źródła płatności, w którym jesteście Państwo wskazani jako posiadacz konta.

9.3

Maxent Limited sprawdza wszystkie transakcje, aby zapobiec próbom prania brudnych pieniędzy. Jeśli w dowolnym momencie będziemy podejrzewać, że nasza strona internetowa (strony internetowe) mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy, zastrzegamy sobie prawo do żądania dalszych informacji od odpowiedniego Klienta(-ów), jeśli uznamy to za stosowne. Maxent Limited niezwłocznie powiadomi odpowiednie władze o wszelkich transakcjach, które uzna za podejrzane.

9.4

Wygrane podlegają procedurom weryfikacji Slotty Vegas przed ich wypłatą.

9.5

W przypadku użycia więcej niż jednej metody płatności zastrzegamy sobie prawo do zapewnienia, że wypłaty są dokonywane zgodnie z zasadami mającymi na celu zminimalizowanie oszustw. W stosownych przypadkach może to obejmować częściowe wypłaty przy pomocy wcześniej używanych rodzajów płatności.

9.6

Slotty Vegas może pobierać opłatę za obsługę płatności różnymi metodami płatności. Podobnie, jeśli Klient zdeponuje i wypłaci środki bez postawienia zakładu co najmniej dwa razy, Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do nałożenia opłat za przelewy w wysokości do 10% zdeponowanej wartości.

9.7

Użytkownik może zażądać wypłaty z istniejącego salda pod warunkiem, że wszystkie zarejestrowane metody płatności zostały potwierdzone i zweryfikowane.

9.8

Jeżeli rozwiązania płatnicze dostarczone przez Maxent Limited nie oferują przekierowania wypłat na ten sam rachunek bankowy, z którego pochodzą środki, Użytkownik zarejestruje konto bankowe, na które środki zostaną przekazane po weryfikacji.

9.9

Jeżeli Użytkownik zdeponuje pieniądze za pomocą wielu rozwiązań płatniczych, będziemy musieli potwierdzić, że Użytkownik jest właścicielem konta przypisanego do każdej z określonych metod płatności, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zażądania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym wyciągu bankowego w celu potwierdzenia, iż te konta płatnicze należą do danego użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wszelkich płatności wychodzących do momentu zweryfikowania wszystkich metod płatności.

9.10

Maxent Limited nie dokona płatności ani nie przetworzy wypłaty żadnej kwoty z konta użytkownika w kasynie, dopóki nie zostanie on uznany za Klienta zweryfikowanego procedurą KYC, przez co rozumiemy, że dane użytkowników i wszelkie zarejestrowane metody płatności zostały zweryfikowane i potwierdzone.

9.11

Maxent Limited zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnych działań i wprowadzenia dowolnych procedur w celu uzyskania weryfikacji tożsamości użytkownika. W przypadku, gdy Slotty Vegas podejrzewa, że transakcja może być związana z nielegalną działalnością, taką jak pranie brudnych pieniędzy, nie będziemy kontynuować takiej transakcji i będziemy mieć prawo do zamknięcia wspomnianego konta Użytkownika i ujawnienia szczegółów takiej transakcji Wydziałowi ds. Przestępstw Finansowych na Malcie.

9.12

Jeżeli gracz zignoruje nasze wnioski lub odmówi przesłania swoich dokumentów do weryfikacji procedurą KYC po trzech oficjalnych pismach od kasyna, kasyno będzie miało wystarczające podstawy do podjęcia natychmiastowych i ostatecznych działań po upływie trzydziestu dni od pierwszego wniosku. Działania mogą obejmować zamknięcie wspomnianego konta i przepadek wszelkich sald. Kasyno będzie współpracować z odpowiednimi i właściwymi organami, aby w miarę możliwości zapewnić zwrot środków pochodzących z nielegalnego źródła prawowitemu właścicielowi.

9.13

Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z kart kredytowych/debetowych i innych metod płatności zarejestrowanych we własnym imieniu na własnym koncie.

9.14

Maxent Limited niniejszym zapewnia bezpieczeństwo wszystkich informacji finansowych dotyczących użytkownika i dokumentów finansowych, niezależnie od tego, czy dotyczą transakcji bezpośrednio między użytkownikiem a Maxent Limited, czy pomiędzy Maxent Limited a odpowiednimi organami podatkowymi.

9.15

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do żądania dowodu wpłaty na konta kasynowe dla wszystkich alternatywnych metod płatności w dowolnym momencie.

9.16

Maksymalna wypłata za dowolny 24-godzinny okres różni się w zależności od metody płatności i rodzaju Klienta. Każdy Klient może zobaczyć swoje dzienne limity wypłat i depozytów w sekcji „Moje Konto” na stronie internetowej. Dzienna maksymalna wypłata w kasynie nie obejmuje wygranych w progresywnych grach kasynowych Slotty Vegas, których wypłaty zależą od kwoty Jackpot.

9.17

Niniejszym gwarantujecie Państwo, że wszelkie dane, które przekażecie Maxent Limited, są i będą prawdziwe i dokładne, oraz zgadzacie się pokryć wszelkie opłaty poniesione za korzystanie z usługi. Wyrażacie zgodę na niezwłoczne powiadomienie Maxent Limited, jeśli jakiekolwiek z dostarczonych przez Państwa danych ulegną zmianie.

9.18

Maxent Limited zastrzega sobie prawo do ustawienia dowolnego limitu kwoty środków, które mogą zostać zdeponowane lub postawione na zakład w określonym okresie lub określonej transakcji na Państwa koncie.

9.19

Jeżeli środki zostaną przelane na Konto Użytkownika w wyniku błędu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Maxent Limited o błędzie. Wszelkie wygrane powiązane w jakikolwiek sposób z takim błędem zostaną uznane za nieważne i zwrócone do Maxent Limited.

9.20

Przeniesienie pieniędzy z konta jednego użytkownika na konto innego użytkownika nie jest możliwe.

9.21

Aby zapobiec potencjalnym próbom prania brudnych pieniędzy, depozyt musi zostać postawiony na zakład co najmniej dwa razy, a maksymalnie pięć razy, zanim zostanie wycofany, według uznania Kasyna. Kasyno może podjąć decyzję o niewykonaniu wypłaty środków graczowi, jeśli przez nie postawił on wcześniej w innych zakładach przynajmniej dwukrotnie wyższej kwoty prawdziwych pieniędzy niż całkowita kwota środków zdeponowanych w kasynie.

Niezależnie od absolutnego minimum dwukrotnego obrotu dowolnego depozytu, kasyno nie będzie egzekwować wymogów dotyczących wielokrotnego obrotu przewidzianych przez niniejszą klauzulę bez odpowiedniego uzasadnienia, takiego jak osiągnięcie spójnego minimalnego obrotu z kolejnych depozytów na starannie wybranych gry o niskiej marży w celu zminimalizowania utraty środków przy obrocie.

9.22

Gracze, którzy kumulują depozyty, będą podlegać zwiększonej kontroli, co oznacza, że kasyno może ograniczyć wypłaty dla danego gracza do metod płatności wybranych przez siebie.

9.23

Schematy wpłat i ruchy środków pieniężnych w formatach, które wykazują oznaki cykliczności środków bez realistycznej próby naturalnej rozgrywki, będą obciążone opłatą proporcjonalną do zdeponowanej kwoty, według uznania kasyna.

9.24

Maksymalna kwota wypłaty wygranych niepodlegających kumulacji w kasynie to 20 tys. miesięcznie, w ratach po 5 tys. na tydzień.

9.25

Dołożymy wszelkich starań, aby realizować Państwa wypłaty zgodnie z wybraną przez Państwa metodą, ale należy pamiętać, że wnioski o wypłatę są realizowane preferencyjnie. Ostatecznie to kasyno decyduje, która metoda płatności zostanie wybrana na Państwa wypłatę. Kasyno zastrzega sobie prawo do anulowania Państwa wypłaty i przekierowania jej na wybraną przez siebie metodę płatności, jeśli będzie to konieczne.

9.26

Nie akceptujemy depozytów dokonywanych za pomocą kart przedpłaconych. Należą do nich między innymi karty wydane przez Contis Financial Services (Seasons Travel, Ffrees, Freedom, MoneyMona, credEcardplus, Sprout, Engage, Dixipay i Paysera), Monzo oraz kart podróżnych wydawanych przez banki. W przypadku stwierdzenia, że depozyt został dokonany przy użyciu którejkolwiek z wyżej wymienionych kart, wszystkie zakłady wynikające z takich depozytów zostaną unieważnione, a Państwa konto może zostać zamknięte.

9.27

Jeśli dokonasz wpłaty, ale środki nie zaksięgują się na Twoim koncie z powodów technicznych, możesz poprosić o zwrot pieniędzy w zależności od metody płatności użytej do dokonania wpłaty. Zazwyczaj zostanie on zrealizowany w ciągu siedmiu dni roboczych. Termin otrzymania środków będzie zależał od użytej metody płatności.

9.28

Producenci gier mogą oferować różne ustawienia średniego RTP dla swoich gier. Sprawdź średnie RTP stosowane przez każdego producenta gier, którego gry znajdują się w tym kasynie.

9.29

Z powodu zmian podatkowych obejmujących operatorów działających na rynku niemieckim, od poniedziałku 26 lipca 2021 roku każdy zakład postawiony w kasynie przez niemieckich graczy będzie w czasie rzeczywistym obciążony przenoszonym podatkiem w wysokości 5,3%. Opłata dotyczy tylko zakładów postawionych za prawdziwe pieniądze. Minimalna pobierana wartość wynosi 1 EUR, co oznacza, że wszelkie opłaty o niższej wartości będą kumulowane do momentu osiągnięcia co najmniej 1 EUR. Opłata podatkowa w wysokości 5,3% jest dodawana do kwoty zakładu i nie wpływa na wysokość stawki.

Odpowiedzialna gra, Limity i Wyjątki

10.1

W Slotty Vegas bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialnego hazardu, a Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jakie limity bezpieczeństwa oferujemy, aby mieć pewność, że nigdy nie będziecie Państwo narażeni na ryzyko w czasie korzystania z naszych usług.

W pełni współpracujemy z podmiotami promującymi odpowiedzialne podejście do gier hazardowych i zdecydowanie zalecamy graczom, którzy czują, że mogą mieć problem z kontrolowaniem hazardu, aby zwrócili się do nich po radę i pomoc.

Korzystając ze strony, użytkownik może:

 • ustawić limit kwoty, którą użytkownik może postawić w określonym okresie;
 • ustawić limit strat, które użytkownik może ponieść w określonym okresie;
 • ustawić limit czasu, przez który użytkownik może grać w jednej sesji;
 • ustawić limit kwoty, którą użytkownik może wpłacić w określonym okresie;
 • wykluczyć użytkownika z gry na czas określony lub nieokreślony.

Limity mogą być również ustalane za pośrednictwem poczty elektronicznej i pracowników wsparcia, jednak użytkownik musi otrzymać potwierdzenie nowego limitu od Slotty Vegas, zanim zacznie on obowiązywać.

Użytkownik, który ustanowił limit lub wykluczenie któregokolwiek z możliwych ograniczeń wymienionych powyżej, może zmienić lub odwołać takie limity w drodze pisemnego lub elektronicznego powiadomienia przekazanego Slotty Vegas w następujący sposób:

Odwoływanie: W dowolnym czasie firma Maxent ltd zastosuje:

- 7-dniowe zamrożenie konta dla każdego gracza, który zdecyduje się na grę po ustawieniu limitu
- 24-godzinne zamrożenie konta dla każdego gracza, który spróbuje zwiększyć i/lub odwołać wcześniej ustawione limity.

Obejmuje to usunięcie limitów ustawionych na określony czas przed upływem tego okresu oraz zwiększenie lub odwołanie limitów wpłat, gier lub logowań.

Na przykład, jeśli gracz wyznaczy limit w wysokości 1000 EUR dziennie, a następnie spróbuje zwiększyć ten limit do 2000 EUR dziennie, taki wniosek o zwiększenie limitów zostanie przyjęty po 24 godzinach.

Wprowadzanie: powiadomienie o wprowadzeniu lub zwiększeniu limitu gry lub powiadomienie, w którym Właściciel konta chce wprowadzić lub wydłużyć czas wykluczenia, zacznie obowiązywać natychmiast po potwierdzeniu jego otrzymania od Slotty Vegas. Na przykład, jeśli gracz wyznaczy limit gry na 1.000 euro dziennie, a następnie obniży ten limit do 500 euro dziennie, niższy limit zacznie obowiązywać natychmiast po otrzymaniu wniosku.

10.2

Slotty Vegas nie przyjmuje zakładu od użytkownika wbrew limitowi lub wykluczeniu ustalonemu przez użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem.

10.3

Użytkownik, który zdecyduje się rezygnację z gry w kasynie, na stałe lub na określony czas, nie będzie otrzymywał korespondencji od Slotty Vegas, aż do wygaśnięcia rezygnacji, chyba że gracz powróci do gry samodzielnie.

10.4

Gracze, którzy chcą samodzielnie zrezygnować z gry, mogą to zrobić za pośrednictwem swojego konta lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy pod adresem [email protected].

Maxent Limited zapewni 7-dniowe zamrożenie konta każdemu graczowi, który zdecyduje się na powrót do gry w trakcie rezygnacji.

10.5

Gracze, którzy omijają zabezpieczenia lub ograniczenia rejestrując inne konta na tej lub innej stronie oferowanej przez Maxent Ltd. przy użyciu innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu będą ponosić odpowiedzialność za wszelkie poniesione straty finansowe.

10.6

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do trwałego zamrożenia kont użytkowników, jeśli uzna, że użytkownik ma problemy z uzależnieniem od hazardu.

10.7

Wszyscy gracze, którzy zdecydują się na przerwę w korzystaniu z dowolnej z naszych stron, będą ograniczeni do tej konkretnej strony, dla której wnioskowali o tymczasowe wykluczenie. Ich wniosek nie będzie miało wpływu na inne strony.

Nadużywanie kont i Nieuczciwe zachowanie

11.1

Maxent Limited stosuje politykę zerowej tolerancji dla niewłaściwej gry i nieuczciwych działań. Jeśli, według własnego uznania Kasyna, Właściciel Konta zostanie przyłapany na oszustwie lub próbie oszukania Kasyna, co obejmuje m.in. użycie skradzionych kart kredytowych lub inną nieuczciwą działalność (w tym obciążenie zwrotne lub inne cofnięcie płatności) albo zabronione transakcje (w tym pranie brudnych pieniędzy) lub wykorzystanie z powstałej usterki technicznej, Kasyno zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zamknięcia konta użytkownika oraz do udostępniania tych informacji innym stronom z grami online, bankom, firmom obsługującym karty kredytowe i odpowiednim służbom.

11.2

Użytkownik korzystający z więcej niż jednego konta nazywany jest użytkownikiem „wielokontowym” i dopuszcza się oszustwa.

Jeśli podejrzewamy, że wiele zarejestrowanych kont jest powiązanych z tym samym użytkownikiem, niezależnie od tego, czy pod tym samym nazwiskiem, czy pod różnymi, trwale zamkniemy wszystkie konta użytkownika i wstrzymamy wszelkie wygrane uzyskane dzięki grze na prawdziwe pieniądze lub bonusowe oraz anulujemy wszystkie transakcje dotyczące każdego takiego użytkownika, który działał z zamiarem oszukania Kasyna.

11.3

Kasyno zastrzega sobie prawo do zawieszenia Państwa konta w trakcie dochodzenia w przypadku, gdy kasyno ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że uczestniczyliście Państwo w jakiejkolwiek formie zmowy, syndykatu lub oszustwa. Zastrzegamy sobie również prawo do zatrzymania całości lub części salda konta, zamknięcia konta na stałe, a także odzyskania z konta kwoty wszelkich wygranych, wypłat lub bonusów, na które wpłynęła dowolna z następujących czynności:

 • Zmowa: wspólne działanie dwóch lub więcej osób w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad oprogramowaniem i innymi graczami poprzez łączenie funduszy w celu osiągnięcia nienaturalnego wzrostu dostępnego kapitału poprzez wiele nagród premiowych (podobnie jak posiadanie wielu kont) w celu wykorzystania znajomości sposobu działania silnika gry. Odbywa się to zwykle w kasynie, aby zwiększyć całkowitą liczbę przyznanych bonusów depozytowych, co w nienaturalny sposób maksymalizuje prawdopodobieństwo wygrania dużej kwoty w automacie do gry (na przykład: runda bonusowa w automacie do gier) i ustalenie, że wypłata takiej wygranej zostanie przyznana jednemu z uczestników zmowy, co skutecznie zmniejsza szanse na wygraną innych graczy korzystających z kasyna.
 • Udział w syndykacie: odkryjemy, że jesteście Państwo członkiem syndykatu, klubu lub grupy, co zapewnia graczom przewagę strategiczną tworzenia pozytywnych scenariuszy oczekiwanych rezultatów poprzez nabycie ofert promocyjnych.
 • Wykorzystanie: Wykorzystanie usterki, luki prawnej lub błędu w naszym oprogramowaniu lub oprogramowaniu strony trzeciej udostępnianym na potrzeby niniejszej umowy.
 • Dowiemy się, że zostaliście Państwo uznani za winnych oszustwa lub zmowy na innej platformie gier online, na przykład obciążeń zwrotnych, zmowy lub działań przestępczych.
 • Dowiemy się, że w jakikolwiek nieuczciwy sposób wykorzystaliście Państwo obciążenie zwrotne lub odrzuciliście jakiekolwiek przelewy, depozyty i zakupy na swoim koncie.
 • Korzystanie z dowolnego oprogramowania do automatycznej gry, takiego jak boty, lub dowolnego rodzaju narzędzi lub systemów symulacyjnych zaprojektowanych w celu zapewnienia nieuczciwej przewagi nad kasynem.

Jako gracz korzystający z tego kasyna, zgadzacie się Państwo, że nie będziecie uczestniczyć w zmowie ani podejmować działań w tym celu, co obejmuje dzielenie się wygraną między graczami, dzielenie funduszy lub współpracę w celu osiągnięcia wspólnego celu przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z wielu ofert motywujących ze szkodą dla innych graczy, którzy nie są zaangażowani w zmowę. Wyrażacie Państwo również zgodę na poinformowanie kasyna o swoich podejrzeniach, że inny gracz bierze udział w zmowie lub planuje zmowę z innymi graczami. Zgadzacie się również Państwo nie uczestniczyć w syndykacie ani grupie, która stosuje strategie przewagi w grze.

Dokładnie zbadamy każdą sytuację, która naszym zdaniem będzie wywoływać podejrzenie oszustwa, zmowy lub nielegalnych działań. Zastrzegamy sobie również prawo do informowania naszych partnerów biznesowych, firm przetwarzających, dostawców płatności elektronicznych lub innych instytucji finansowych, z którymi współpracujemy, o Twojej tożsamości oraz o wszelkich podejrzeniach oszukańczych, nielegalnych lub niewłaściwych działań.

11.4

Subskrybenci rozumieją i akceptują fakt, że Firma nie jest w stanie udzielić im żadnych porad prawnych ani zapewnień prawnych, a zapewnienie zgodności z przepisami, którym podlegają, oraz wykazanie, że mają pełne prawo do grania w Gry, spoczywa na nich. Każdy udział w Grach odbywa się z ich wyłącznego wyboru, według ich uznania i na ich ryzyko. Grając w Gry, potwierdzają, że nie uważają Gry ani Usług za obraźliwe, budzące zastrzeżenia, niesprawiedliwe lub nieprzyzwoite w żaden sposób.

11.5

Aby przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, użytkownik może dezaktywować aktywną metodę płatności tylko podawszy ważny powód, poparty wystarczającą dokumentacją zabezpieczającą. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie lub zamknięcie Państwa konta, według uznania kasyna.

Bonusy i Oferty Promocyjne

12.1

Środki bonusowe nie mają żadnej wartości pieniężnej, dopóki nie zostaną spełnione odpowiednie warunki. Premia i wygrane ze środków bonusowych zostaną zablokowane do momentu spełnienia wymogu ich postawienia na zakład.

12.2

Podczas stawiania zakładów w grach, saldo Państwa prawdziwych środków zostanie wykorzystane przed saldem bonusowym. Saldo bonusowe zostanie wykorzystane tylko wtedy, gdy na koncie nie będzie dostępnych prawdziwych środków.

12.3

Tylko środki bonusowe mogą spełnić wymóg ich postawienia na zakład. Jedna premia nie wpływa na spełnienie wymogu postawienia na zakład innej premii.

12.4

Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji i warunków w promocjach, bonusach, konkursach i turniejach i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody następcze poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika lub użytkownika.

12.5

Po zaakceptowaniu bonusu, który ma wymóg postawienia na zakład, wszystkie wygrane pochodzące z funduszy bonusowych będą uważane za „wygrane bonusowe”, a wszystkie „wygrane bonusowe” i fundusze bonusowe nie będą wypłacane, dopóki wymóg postawienia na zakład nie zostanie spełniony.

12.6

Waluta wszystkich środków na saldzie, w zakładach i przy wypłatach jest taka sama, jak określona przez użytkownika przy rejestracji konta.

12.7

Pewne oferty mogą być dostępne jedynie poprzez bezpośredni kontakt SMS-em lub e-mailem. W takich sytuacjach oferta powinna zostać zgłoszona przez użytkownika, którego e-mail lub numer telefonu nie zgadza się z wewnętrzną listą wysyłkową odpowiednią dla danej nagrody. Kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów i jakichkolwiek wygranych z tego tytułu.

12.8

O ile nie postanowiono inaczej, wypłaty wynikające z bezpłatnych darmowych kolejek lub bonusów bez depozytu zostaną ograniczone do maksymalnej kwoty €/£/$20 = SEK/NOK200 = RUB1500 = 2300円 = 80zł = BRL130 = NZD35 = MXN500 = INR1740 dla graczy, którzy nie mają historii wpłat i €/$100 = SEK/NOK1000 = RUB7500 = 115円 = 4zł = BRL650 = NZD175 = MXN2500 = INR8700 dla graczy, którzy mają historię wpłat w kasynie, niezależnie od kwoty funduszy bonusowych, które stały się rzeczywiste. Limit ten może jednak zostać zwiększony według uznania kasyna, w zależności od statusu lojalnościowego gracza. Depozyty wpłacone do aktywnej puli uzyskane ze wspomnianych bonusów darmowych kolejek zostaną zwrócone, a limit zostanie wdrożony niezależnie od rozgrywki po wpłacie depozytu.

12.9

Dla wszystkich bonusów, z wyjątkiem poniższych - maksymalny dozwolony zakład wynosi 5 €/£/$ = SEK/NOK 50 = RUB375 = 575円 = 20zł = 32,50BRL = NZD8,75 = 125MXN = 435INR, w zależności od waluty użytkownika. Zasada maksymalnego zakładu ma również zastosowanie do wszelkich zakładów używanych do zakupu funkcji bonusowych, które przekraczają maksymalny zakład.

Bonusy wynikające z depozytów wpłaconych za pomocą Skrill, Neteller, ecoPayz, Webmoney, Qiwi, ePay.bg, ToditoCash, Paysafecard, Neosurf, Boleto, Mistercash, Astropay, Zimpler, Boku, Much Better – Maksymalny dopuszczalny zakład to €/£/$2 = SEK/NOK20 = RUB150 = 230円 = 8zł = BRL13 = NZD35 = MXN50 = INR174 na zakład.

Maksymalny zakład w grach stołowych Evolution wynosi 50 €/£/$ = SEK/500NOK = 3750RUB = 5750円 = 200zł = BRL325 = 87,5NZD = 1250MXN = 4350INR.

O ile wcześniej nie zostanie uzgodnione inaczej między graczem a kasynem, w przypadku, gdy zakłady bonusowe są wyższe niż maksymalna dopuszczalna kwota, kasyno zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładów i wynikających z nich wygranych. Jeśli wymagania obrotu bonusem zostaną spełnione, a zakłady będą kontynuowane przy użyciu prawdziwych pieniędzy, wygrane będą nadal unieważniane, ponieważ wygrane pochodziły z obrotu środków bonusowych.

12.10

Stawki wykorzystujące środki bonusowe mogą być niewystarczające lub nieodpowiednie. Tabela wagi gry dostępna jest tutaj.

12.11

Premie depozytowe podlegają następującym wymogom obstawiania: 100% premii (ale nie tylko) przy 40X Bonus WR.

12.12

Podczas korzystania z darmowych kolejek obowiązują następujące warunki, o ile nie określono inaczej:

12.12.1

Darmowe kolejki muszą zostać wykorzystane w ciągu 7 dni od ich przyznania w drodze kwalifikacji.

12.12.2

Wygrane uzyskane z promocyjnych darmowych kolejek będą przeliczone na środki bonusowe z wymogiem obstawienia 35x wartości wygranej. Należy spełnić ten wymóg, aby wygrana została skonwertowana na prawdziwe środki.

12.12.3

Prawdziwe fundusze nie przyczyniają się do spełnienia wymogu obstawienia bonusu z darmowych kolejek.

12.12.4

Nadużywanie kodów promocyjnych z darmowymi kolejkami przez żądanie kodu promocyjnego i obstawienie minimalnego zakładu i wycofanie kwalifikującego się depozytu w celu uzyskania darmowego ruchu przy darmowych kolejkach nie będzie tolerowane. Zdecydowanie odradzamy tę formę nadużywania premii i będziemy oceniać każdy przypadek pod kątem potencjalnego naruszenia tego warunku indywidualnie, aby upewnić się, że gracze nie będą podejmować takich nieuczciwych działań wobec kasyna. Udział w takich nadużyciach może skutkować utratą wypłaty środków i zwrotem depozytu, a powtarzające się nadużycia o takim charakterze mogą skutkować zablokowaniem dalszych promocji dla konta.

12.12.5

Oferty bezpłatnych kolejek bez depozytu mogą mieć określony limit kwoty, którą można wypłacić. Więcej informacji znajduje się w punkcie 12.8.

12.13

Żądanie wypłaty prawdziwego salda spowoduje utratę wszelkich obowiązujących sald premii depozytowych na koncie gracza.

12.14

Premie kasynowe zasługują na status prezentu i mogą być przyznawane i przepadać według uznania kasyna.

12.15

Wygrane Supercharged są przyznawane jako Gotówka i można je pobierać codziennie po godzinie 17:00 CET. Wygrane Supercharged to gotówka bez wymogu obstawienia.

Nadużycie Bonusu i Przewaga

13.1

Użytkownik zgadza się, że dostarczone Oprogramowanie i Usługa są narażone na nadużycia promocyjne. W takim przypadku Kasyno może nałożyć określone warunki w odniesieniu do przyznanego bonusu, a użytkownik nie będzie prowadził rozgrywek z zamiarem nadużycia tej oferty.

13.2

Jeżeli Kasyno dowie się, że użytkownik zaakceptował bonus lub promocję wyłącznie w celu stworzenia pozytywnej oczekiwanej wartości po zwrocie bonusu poprzez zastosowanie praktyk mających na celu zabezpieczenie gotówki z tego bonusu, wówczas Slotty Vegas wyegzekwuje warunek nr 13.3 i wymusi natychmiastowe wykluczenie go z tej i przyszłych promocji oferowanych przez Slotty Vegas.

W trosce o całkowitą jasność, zidentyfikowaliśmy konkretne praktyki, które Slotty Vegas uznaje za nadużycia w odniesieniu do przyznawanych premii i będzie egzekwować warunek 13.3 w jego najszerszym zakresie, jeśli użytkownik będzie stosował takie praktyki:

13.2.1

Zakłady postawione przez użytkownika, które nie mają żadnej lub mają bardzo minimalną możliwość zwrotu, wyłącznie w celu zwiększenia wolumenu zakładów przy minimalnej oczekiwanej stracie/wygranej, zostaną uznane za grę premiową i skutkują natychmiastowym przepadkiem bonusu, wszelkich wygranych bonusowych i zatrzymaniem wszelkich prawdziwych pieniędzy wpłaconych do kasyna. Wyraźnym przykładem takiego rodzaju gry byłoby jednoczesne obstawianie zarówno czerni, jak i czerwieni w ruletce lub obstawienie znacznej większości stołu. Ten warunek nie ogranicza się tylko do tego przykładu: każdy zakład postawiony z oczywistym zamiarem osiągnięcia wysokiego zwrotu przy minimalnym oczekiwanym poziomie wygranej zostanie uznany za nadużycie oferty.

13.2.2

Użytkownik stawiający 20% lub więcej swojego depozytu prawdziwych pieniędzy w jednym zakładzie przed pięciokrotnym postawieniem depozytu, w celu drastycznego zwiększenia swojego budżetu, zostanie oznaczony jako użytkownik wysokiego ryzyka i będzie monitorowany. Na przykład użytkownik wpłacający 100 euro, a następnie natychmiast przystępujący do zakładu powyżej 20 euro w rozdaniu, zostanie uznany za użytkownika wysokiego ryzyka. Użytkownicy wysokiego ryzyka nie będą automatycznie uważani za użytkowników uprzywilejowanych, ale będą podlegać wyższemu poziomowi kontroli, a ich gra będzie monitorowana pod kątem zmian wartości zakładu.

13.2.3

Użytkownik, który obstawia rozdania o wysokiej wartości wyłącznie w celu szybkiego zwiększenia swojej puli premii, a następnie drastycznie obniża swoją wartość zakładu (więcej niż o połowę) bez rozsądnego zmniejszenia swojego budżetu, zostanie uznany za stosującego nienaturalne i uprzywilejowane schematy zakładów. W takich przypadkach możemy egzekwować postanowienia punktu 13.2, ale każdy przypadek zostanie zbadany indywidualnie, tak by podjąć odpowiednie działania. Zdecydowanie odradzamy ten rodzaj gry.

13.2.4

Kombinacje powyższych praktyk: zastosowanie strategii, dzięki której użytkownik stawia zakłady o wysokiej wartości podczas dowolnej gry o zmniejszonej wadze bonusowej, a następnie przystępuje do stawiania zakładów o wartości mniejszej niż ich bieżąca średnia stawka przy zmianie gry na grę o wyższej wartości; taki użytkownik zostanie natychmiast zdyskwalifikowany z bonusu i będzie wobec niego egzekwowany warunek określony w punkcie 13.2.

13.3

Jeżeli użytkownik naruszył warunek określony w punkcie 13.2 lub jakikolwiek inny warunek niniejszej Umowy lub zaangażował się w nieuczciwą grę w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, wówczas możemy zastosować: (i) utratę całego salda bonusu na koncie; (ii) unieważnienie transakcji lub rozgrywek, które naruszały ten warunek; (iii) wstrzymanie wygranych Klienta z takich transakcji lub gier; (iv) zatrzymanie wszelkich prawdziwych pieniędzy postawionych i przegranych podczas gry mającej na celu uzyskanie premii; i/lub (v) zamknięcie kont(a) Klienta.

13.4

Niektóre inne praktyki podczas gry mogą prowadzić do zatrzymania bonusów przez kasyno i/lub konfiskaty wszystkich wygranych, jednak jeśli kasyno w trakcie działania odkryje takie praktyki, zostaną one dodane do konkretnej listy przykładów. Graczom nie wolno gromadzić rund bonusowych w grze do wykorzystania na późniejszych etapach gry, bez względu na to, czy zostały one osiągnięte przy użyciu prawdziwych, czy bonusowych środków. Rundy gry nie mogą być zawieszane przez użytkownika końcowego i powinny mieć możliwość normalnego zamknięcia za pomocą automatycznego cyklu.

13.5

Obstawianie środków bonusowych w celu przejścia wyłącznie przez etapy bonusowe gier Robin Hood, Big Bang, The Wishmaster, Castle Builder, Devil's Delight i Champion of Track mogą spowodować przepadek wygranych z przedmiotowych rund bonusowych.

13.6

Każda próba zwiększenia wartości funkcji lub mnożnika w dowolnej grze podczas korzystania ze środków bonusowych, a następnie ich wykorzystania na późniejszym etapie, gdy używa się wyłącznie prawdziwych pieniędzy, aby uzyskać wartość wypłaconą jako prawdziwe pieniądze, jest uważana za oszustwo.Na przykład, między innymi, granie w Forsaken Kingdom w celu zdobycia zebranych rycerzy przy użyciu środków bonusowych, a następnie opuszczenie gry i powrót, aby skorzystać z funkcji bonusowych, używając tylko prawdziwych pieniędzy bez żadnego bonusu w grze, jest uważane za oszustwo. Jeśli okaże się, że stosujesz tę strategię, wszelkie wygrane zostaną skonfiskowane, a Twoje konto zostanie trwale zamknięte. Przykładami gier objętych tą regułą są między innymi: Beautiful Bones, Big Bad Wolf, Dead or Alive, Scrooge, The Wish Master, Vampire: The Masquerade Las Vegas, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Stardust, Forsaken Kingdom, Eggomatic, Immortal Romance, Robin Hood, Terminator 2, Tomb Raider 2, Crime Scene, Lucky Angler, Thunderstruck II, Big Bang, The Wish Master, Castle Builder, Devils Delight, Champion of the Track, Tower Quest.

13.7

Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek „funkcji zakupu” podczas korzystania ze środków bonusowych w grach oferujących tę opcję, takich jak: Vikings Unleashed Megaways, Buffalo Rising Megaways, Primal Megaways, Temple of Treasures Megaways, Genie Jackpot Megaways, Lightning Strike Megaways, Extra Chilli, White Rabbit, Book of Gods. Jeśli użytkownik naruszy ten warunek, wszystkie odpowiednie zakłady zostaną uznane za nieważne, a wszelkie wygrane wynikające z zakupu funkcjonalności gry przepadną.

Skargi i rozstrzyganie sporów

14.1

Slotty Vegas nie uzna zakładów za ważne, jeśli nie zostaną one zarejestrowane bezpośrednio w plikach bazy danych Slotty Vegas lub w rejestrach, na które Slotty Vegas wydało potwierdzenie. Slotty Vegas udostępni bazę danych dziennika transakcji w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

14.2

Po zakończeniu gier ich wyniku nie można zmienić ani anulować. Slotty Vegas zastrzega sobie prawo do nieakceptowania wyników gier odnośnie do których podejrzewa możliwość manipulacji lub awarii systemu. Takie podejrzenia zostaną zbadane przed ich potwierdzeniem lub odrzuceniem.

14.3

Zastrzegamy sobie prawo do żądania zrzutów ekranu w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z wadliwego działania oprogramowania.

14.4

W przypadku rozpoczęcia gry, która zostanie zakłócona awarią systemu, Firma zwróci Użytkownikowi kwotę postawioną w grze, przelewając ją na konto Użytkownika.

14.5

W przypadku różnicy pomiędzy wynikiem opublikowanym w oprogramowaniu i/lub przeglądarce a wynikiem pokazanym na naszym serwerze wynik opublikowany na naszym serwerze ma pierwszeństwo.

14.6

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie reklamacje lub kwestionowanie wyniku złożone po upływie siedmiu (7) dni od daty finalizacji transakcji nie będą rozpatrywane i nie będą miały żadnej wartości.

14.7

Użytkownik ma prawo przedstawić wszelkie ewentualne spory z firmą Slotty Vegas Organowi ds. Loterii i Gier (ang. Lotteries and Gaming Authority), pisząc na adres [email protected] Mogą Państwo wypełnić formularz online tutaj: http://www.mga.org.mt/support/online-gaming-support/. Alternatywnie użytkownik ma prawo przedstawić wszelkie ewentualne spory z firmą Slotty Vegas Organowi ds. Loterii i Gier, kontaktując się z Pardee Consulta, osobą trzecią świadczącą usługę alternatywnego rozstrzygania sporów. Informacje do kontaktu z nią znajdą Państwo w sekcji Skargi w niniejszej witrynie internetowej. Strony zgadzają się na to, że wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług lub dotyczące ich podlegały prawu Malty i były zgodnie z nim interpretowane oraz niniejszym strony zgadzają się na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów maltańskich.

14.8

Odwiedzając dział Reklamacje na stronie, gracze mogą zgłosić roszczenie wewnętrznie, bezpośrednio do odpowiedniego organu regulacyjnego lub autoryzowanego mediatora.

14.9

Slotty Vegas poinformuje gracza o wyniku skargi w ciągu 10 dni od otrzymania skargi. W niektórych przypadkach okres ten może zostać przedłużony o kolejne 10 dni.

Wyjątkowe okoliczności

15.1

Zamiarem Maxent Limited jest działanie na podstawie naszej maltańskiej licencji, jednak zastrzegamy sobie prawo, by w dowolnym momencie, w tym między innymi w celu przywrócenia działania systemu po awarii:

15.1.1

zażądać, aby Maxent Limited zapewnił użytkownikowi możliwość prowadzenia gry we własnym zakresie. Jeżeli Maxent Limited wyrazi zgodę na zapewnienie użytkownikowi takich udogodnień do prowadzenia gier hazardowych, użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie mu takich udogodnień zgodnie z prawem Malty i wyłączną jurysdykcją sądów Malty

15.1.2

dokonać cesji niniejszej Umowy na inną firmę (firmy) powiązane z Maxent Limited, w którym to przypadku taka inna firma (firmy) będzie działać jako agent i świadczyć nam usługi, aby zapewnić, że usługi będą dostępne dla użytkownika, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Szczegółowych i Warunków Ogólnych.

15.2

Strony nie mają możliwości egzekwowania żadnej części niniejszej Umowy z wyjątkiem praw kontrahentów do egzekwowania obowiązku dobrej wiary użytkownika bezpośrednio wobec użytkownika.

15.3

Niniejsza Umowa może jednak zostać zmieniona w dowolnym czasie bez zgody któregokolwiek z kontrahentów zakładów zawartych za pośrednictwem Maxent Limited.